Vilkår for bruk av Mivai®-appen

 

Vilkårene gjelder fra 22 mai 2018 og erstatter alle tidligere versjoner. Vilkårene kan av og til endres uten varsel og vi anbefaler å sjekke vilkårene med jevne mellomrom.

Brukerlisens

Du som benytter Mivai® må være fylt 18 år og være myndig, eller du må innhente samtykke fra dine foresatte.

Din Mivai®-konto er utelukkende til personlig bruk; du skal ikke gi andre tillatelse til å bruke din konto. Du skal sørge for at kontopassordet ditt oppbevares sikkert.

Priser

Når du benytter Mivai® og bestiller en taxitur, samtykker du til at du vil forestå rettmessig oppgjør for taxitjenesten, så snart denne er levert.

Ved beregning av pris tar Mivai® utgangspunkt i avstands- og tidsberegninger fra Google Maps.

De prisene som er merket «fastpris» i Mivai® vil gjelde for raskeste/korteste vei uten unødige stopp.

Fastprisen betinger at du ikke endrer ruten underveis. I områder der maksimalprisforskriften («Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn») gjelder, kan fastprisen ikke overskride taksameterprisen.

De prisene som er merket «estimat» i Mivai® er kun veiledende. Det tas forbehold om at prisen for en reell tur kan avvike fra estimatet. Kø, omkjøringer og eventuelle tillegg for bompenger og ferge-billetter blir ikke hensyntatt i beregningen av estimatpris. I mange sammenhenger er det prisen fra taksameteret som avgjør.´

Betaling

Turen betales på forhånd direkte i appen, eller med betalingskort og betalingsterminal i taxien, eller ved kontantoppgjør.

Dersom du bestiller en taxitur, men likevel ikke møter opp, slik at taxisentralen får en bomtur, kan taxisentralen belaste deg med en oppmøtepris.

Dersom det er registrert uoppgjorte krav mot din Mivai®-konto vil du ikke kunne bruke Mivai® og dets tjenester på nytt før krav(ene) er gjort opp.

Ansvar

Go Mobile AS skal holdes uten ansvar for enhver fordring, kostnad, skade eller tap som oppstår som følge av at du har brutt ett eller flere av vilkårene for bruk av Mivai® og/eller brutt gjeldende lover, forskrifter eller regler og/eller brutt en tredjeparts rettighet.

Go Mobile AS kan heller ikke holdes ansvarlig for noen følgeskade eller følgetap som skyldes bruken av Mivai®.

Selve transporttjenesten som bestilles (og eventuelt betales) gjennom Mivai® er utelukkende et forhold mellom brukeren og transport-leverandøren; Go Mobile AS er ikke part i dette forholdet.

 

Tvist

Vilkårene for bruk av Mivai® er underlagt norsk lovgivning. Ved en eventuell tvist skal Kristiansand Tingrett benyttes.

 

Retningslinjer for personvern

 

Hvem omfattes av retningslinjene?

Disse retningslinjene gjelder for alle brukere av tjenestene til Mivai eller dets tilknyttede selskaper hvor som helst i verden, og for alle andre som kontakter Mivai eller innleverer informasjon til Mivai.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Go Mobile AS, Bosmykollen 2, 4620 Kristiansand, Norge er behandlingsansvarlig for opplysningene dine. For spørsmål ta kontakt på post@gomobile.no.

Informasjon som du deler med Mivai Appen

For å bruke Mivai Appen til å bestille taxi er vi avhengig av at du deler litt informasjon om deg selv med oss.


Mivai innhenter:

 • Ditt telefonnummer for å identifisere deg som bruker i systemet, og for å benytte dette i bestillingsskjema hos taxisentralen.

 • Din e-post til å sende kvitteringer og ordrebekreftelser.

 • Din enhet sin posisjon, for å hjelpe deg å finne din adresse på stedet, avhengig av dine enhetstillatelser.

 • Din IP-adresse blir loggført hos vår skytjeneste (Microsoft Azure), men aldri lagret permanent.

 • Din betalingsinformasjon, men sensitive data lagres hos vår PSP (payment service provider) DIBS by nets.

Mivai oppretter ved bruk:

 • Lokasjonsinformasjon
  Avhengig av dine enhetsinnstillinger, når appen kjører i forgrunnen, innhenter vi din lokasjon fra GPS eller WI-FI.

 • Bestillingsinformasjon
  Vi tar vare på dato og tid, samt fra- og til adresse, og hvilket taxiselskap du ønsker å reise med.

 • Transaksjonsinformasjon
  Vi lagrer transaksjonsinformasjon for alle betalte bestillinger foretatt med appen. Dette inkluderer forhåndsbetalt pris, beregnet antall km og tid, kampanjekoder og betalingsmetode.

 • Enhetsinformasjon
  Vi innhenter informasjon om enhetene du bruker slik som, maskinvare, operativsystem med versjon, språkinnstillinger og enhetsidentifikator for pushmeldinger.

 • Bruks- og preferanseinformasjon

  • Sist brukte adresser lagres i en liste slik at du enkelt kan benytte de samme adressene som tidligere turer.

  • Hjem og Jobb adresse lagres etter ønske og skal gjøre det enklere å finne de adressene som brukes ofte.

  • Standard betalingsmetode velges i appen, og blir automatisk valgt for neste turbestilling.

  • Innloggingsinformasjon huskes av enheten, slik at du ikke trenger å logge inn på nytt hver gang du åpner appen.

  • Om du ønsker å motta nyhetsbrev

 • Logginformasjon
  Når appen snakker med våre tjenester innhenter vi server logger som kan inneholde enhetens IP-adresse, dato og tidspunkt, appfunksjoner og appkrasjer.

 • Tilbakemeldinger
  Du kan gi tilbakemelding på turer som vi lagrer i systemet for å kvalitetsikre tjenesten.

 • Annonsesporing (tredjepartsteknologier)

  • Levere og måle effektiviteten til reklamekampanjer

Når du kontakter oss

Vi tar vare på din kontaktinformasjon og alle opplysninger du oppgir i forbindelse med din forespørsel til oss. Opplysningene blir kun brukt for å kommunisere med deg i forbindelse med dine forespørsler. Hvis vi ikke er pålagt å ta vare på informasjonen av juridiske årsaker, slettes denne så snart din henvendelse er ferdig behandlet.

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev

Vi spør alltid om ditt samtykke før vi sender ut nyhetsbrev. Når du melder deg på nyhetsbrevet vårt lagrer vi denne informasjonen hos oss og hos tredjepart som vi benytter for epostutsending. Tredjepart kan legge til ekstra data som du ikke selv oppga, slik som IP-adresse, språk, tidssone, land o.l.

Du kan enkelt melde deg av nyhetsbrevet i epostene vi sender ut eller i Mivai Appen. Vi slutter da å sende ut nyhetsbrev til din epostadresse og vi sletter også dine data hos tredjepart

Når du besøker våre websider

Vi benytter informasjonskapsler og pikseltagger på våre websider. Våre websider gjør deg alltid oppmerksom på dette. Disse blir brukt til analyse trafikk, kampanjesporing, annonsering og huske dine preferanser. Eksempler på slike tjenester er Google og Facebook.

 

Dette bruker vi opplysningene dine til:

 • Til å gjøre det mulig å bestille en forhåndsbetalt tur.

 • Til å kunne formidle nødvendige statusoppdateringer på turer, pushmeldinger og sende ut kvitteringer.

 • Til å kvalitetsikre og forbedre systemet.

 • Til å sikre god brukeropplevelse.

 • Til å øke sikkerheten for våre brukere og leverandører.

Vi deler eller selger IKKE dine opplysninger til tredjepart.

Dine rettigheter

Vi oppbevarer dine data når kontoen din er aktiv hos oss. Du har rett til å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Det er mulig å lese ut de fleste data fra Mivai appens profilside.

Du kan også be om å få slettet din konto. Ta kontakt med post@gomobile.no

 

Lisenser

This software is based in part on Google Toolbox For Mac:

Copyright © 2006-2013 Google Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).

Google Toolbox For Mac (https://code.google.com/p/google-toolbox-for-mac)

This software is based in part on iGLU:

iGLU (https://code.google.com/p/iphone-glu/) is an implementation of the OpenGL Utility Library (GLU) (https://www.opengl.org/documentation/specs/) for iPhone OS (https://developer.apple.com/iphone/). iGLU is based on the GLU source included with Mesa 7.2 (https://mesa3d.sourceforge.net/), which in turn derives from the SGI OpenGL Sample Implementation (https://oss.sgi.com/projects/ogl-sample/). All code derived from SGI’s source is licensed under the SGI Free Software License B version 2.0 (https://oss.sgi.com/projects/FreeB/). All other code is licensed under the MIT license (https://www.opensource.org/licenses/mit-license.php).

This software is based in part on Nimbus:

Copyright © 2011-2012 Jeff Verkoeyen

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).

NimbusKit.info (https://NimbusKit.info) – List of contributors (https://github.com/jverkoey/nimbus/graphs/contributors)

This software is based in part on Objective C Protocol Buffers:

Copyright © 2008 Cyrus Najmabadi.

Copyright © 2010 Booyah Inc.

Copyright © 2011-2013 Google Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).

Objective C Protocol Buffers (https://code.google.com/p/metasyntactic/wiki/ProtocolBuffers)

This software is based in part on zlib:

Copyright © 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler Licensed under the zlib license (https://zlib.net/zlib_license.html).

zlib (https://zlib.net/)

This software is based in part on JQuery Easing:

Copyright © 2008 George McGinley Smith.

Copyright © 2001 Robert Penner All rights reserved.

Licensed under the BSD license (https://www.robertpenner.com/easing_terms_of_use.html).

jQuery Easing Plugin (https://gsgd.co.uk/sandbox/jquery/easing/)

Robert Penner’s Easing Functions (https://www.robertpenner.com/easing/)

This software is based in part on the font ‘Siemreap’:

Copyright © 2010 Danh Hong (khmertype.blogspot.com).

Licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1 (https://scripts.sil.org/OFL).

This software is based in part on the font ‘Tharlon-Regular’:

Copyright © 2012, Sun Tun, Ngwe Tun, Solveware Solution (https://code.google.com/p/tharlon-font).

Based on the font ‘Yunghkio’ : Copyright © 2010-2012, Sai Zin Di Di Zone (https://www.yunghkio.com/unicode) and the font ‘Arimo’: Copyright © 2012, Google, Inc (https://code.google.com/p/googlefontdirectory/)

Licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1 (https://scripts.sil.org/OFL).

Mivai TAXIAPP

Vi dekker de største byene og tettstedene i Norge. For deg som reiser mye er det en stor fordel å ha én taxiapp som kan brukes når du trenger det mest.

© 2019 Mivai

FØLG OSS PÅ

Medlem av:

unknown

Pin It on Pinterest

Share This