Vilkår for bruk av Mivai®-appen

 

Vilkårene gjelder fra 22 mai 2018 og erstatter alle tidligere versjoner. Vilkårene kan av og til endres uten varsel og vi anbefaler å sjekke vilkårene med jevne mellomrom.

Brukerlisens

Du som benytter Mivai® må være fylt 18 år og være myndig, eller du må innhente samtykke fra dine foresatte.

Din Mivai®-konto er utelukkende til personlig bruk; du skal ikke gi andre tillatelse til å bruke din konto. Du skal sørge for at kontopassordet ditt oppbevares sikkert.

Priser

Når du benytter Mivai® og bestiller en taxitur, samtykker du til at du vil forestå rettmessig oppgjør for taxitjenesten, så snart denne er levert.

Ved beregning av pris tar Mivai® utgangspunkt i avstands- og tidsberegninger fra Google Maps.

De prisene som er merket «fastpris» i Mivai® vil gjelde for raskeste/korteste vei uten unødige stopp.

Fastprisen betinger at du ikke endrer ruten underveis. I områder der maksimalprisforskriften («Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn») gjelder, kan fastprisen ikke overskride taksameterprisen.

De prisene som er merket «estimat» i Mivai® er kun veiledende. Det tas forbehold om at prisen for en reell tur kan avvike fra estimatet. Kø, omkjøringer og eventuelle tillegg for bompenger og ferge-billetter blir ikke hensyntatt i beregningen av estimatpris. I mange sammenhenger er det prisen fra taksameteret som avgjør.´

Betaling

Turen betales på forhånd direkte i appen, eller med betalingskort og betalingsterminal i taxien, eller ved kontantoppgjør.

Dersom du bestiller en taxitur, men likevel ikke møter opp, slik at taxisentralen får en bomtur, kan taxisentralen belaste deg med en oppmøtepris.

Dersom det er registrert uoppgjorte krav mot din Mivai®-konto vil du ikke kunne bruke Mivai® og dets tjenester på nytt før krav(ene) er gjort opp.

Ansvar

Go Mobile AS skal holdes uten ansvar for enhver fordring, kostnad, skade eller tap som oppstår som følge av at du har brutt ett eller flere av vilkårene for bruk av Mivai® og/eller brutt gjeldende lover, forskrifter eller regler og/eller brutt en tredjeparts rettighet.

Go Mobile AS kan heller ikke holdes ansvarlig for noen følgeskade eller følgetap som skyldes bruken av Mivai®.

Selve transporttjenesten som bestilles (og eventuelt betales) gjennom Mivai® er utelukkende et forhold mellom brukeren og transport-leverandøren; Go Mobile AS er ikke part i dette forholdet.

 

Tvist

Vilkårene for bruk av Mivai® er underlagt norsk lovgivning. Ved en eventuell tvist skal Kristiansand Tingrett benyttes.

 

Mivai TAXIAPP

Vi dekker de største byene og tettstedene i Norge. For deg som reiser mye er det en stor fordel å ha én taxiapp som kan brukes når du trenger det mest.

© 2020 Mivai

Vilkår og personvern

Medlem av:

unknown

FØLG OSS PÅ

Pin It on Pinterest

Share This