I konkurransen mot privatbilen vil NSB tilby mer enn bare tog- og bussturer. Som et ledd i satsingen på reiseløsninger fra dør-til-dør kjøper konsernet seg nå inn i det Kristiansand-baserte app-selskapet Go Mobile.

NSB har nå inngått en avtale om å kjøpe seg opp til en eierandel på 26,3 prosent i app-selskapet Go Mobile AS.

Les artikkelen fra E24 her:

https://e24.no/digital/nsb/nsb-kjoeper-seg-opp-i-kristiansand-basert-appselskap/24377658

 

 

Pin It on Pinterest

Share This