Den 3. November 2016 ble taxiappen Mivai med i UpTop Global Taxi Network

UpTop Global Taxi Network er opprettet for å fremme lovlig, pålitelig og trygg service av høyeste kvalitet til taxikundene ved å utnytte siste tilgjengelige appteknologi. UpTop respekterer og jobber innenfor gjeldende taxiregulering i hvert enkelt land.

UpTop bidrar til et bedre samarbeid mellom ulike aktører av næringen for å lære mer om potensielle utfordringer og løsninger, for å søke mer kunnskap om beste praksis, for å skape en stadig bedre tjeneste og for å utvikle vårt felles forretningsområde slik at vi bedre kan forutse og møte fremtidens utfordringer.

Ved å jobbe sammen drar UpTop nytte av felles ressurser og ideer fra hele verden for å levere en tjeneste som kunder vil betale for på bekostning av løsninger med lavere grad av kvalitet og service. Som det eneste globale nettverk av profesjonelle aktører i taxinæringen forener UpTop det beste fra aktører som er fast bestemt på å stadig bli bedre, samarbeide med andre og foregripe utviklingen fremover.

Mivai er glad for å kunne bli en offisiell partner med UpTop og ser frem til å bidra til dette fremdragende prosjektet i taxinæringen. Mivai har taxinæringens beste interesse for øye og trives med å tilby transparente priser og en taxiapp med beste brukervennlighet full av gode funksjoner!

Les mer på UpTop sin nettside: https://uptop.taxi/

 

Uptop logo

Pin It on Pinterest

Share This