Mivai er Norges eneste reelle uavhengige markedsplass for taxiturer. Hos oss lykkes selskapene som leverer god service til fair pris, store som små.

Mivai er Norges eneste uavhengige markedsplass for taxiturer. Hos oss lykkes selskapene som leverer god service til fair pris, store som små.

Mivai er en uavhengig markedsplass for taxiturer. Her konkurrerer selskapene på helt like vilkår. Vi favoriserer ingen. Mivai setter kunden i sentrum. I det lange løp tror vi alle er tjent med det. Vi mener derfor at kunden skal få vite hva alle aktørene har å tilby og hva det koster. Sammenligningen av ventetid, pris og rating skal gjøre det lettere for kundene å ta valg som passer deres behov.

En god, uavhengig markedsplass for taxitjenester har ikke eksistert tidligere. For noen aktører kan det virke litt skremmende at alle skal kunne sammenligne prisene på en enkel måte. Vi mener at dette er et fremskritt, sett fra kunden sitt ståsted. Vi mener at det som er bra for kundene, også blir bra for aktørene. Lett tilgjengelige priser skaper bedre konkurranseforhold og ofte er resultatet at noen prisforskjeller jevnes litt ut. I praksis viser det seg at prisen får mindre å bety, og fokus på trygghet og tillit til selskapet og servicen teller mer. La ditt taxiselskap lykkes også i fremtiden – bli med i Mivai-klubben.

Pin It on Pinterest

Share This